.02

Kategoriene

 

norges beste vinkart

Kåring av Norges Beste Vinkart - der utvalg, variasjon, kvalitet, og filosofi mellom vinliste og konsept harmonerer. For å få en etisk korrekt og gjesteorientert bedømming vil vinservice, utstyr, og prissetting være med som kriterier.


beste "lille" vinkart

En kategori som bedømmes på lik linje med Norges beste vinkart, men som også inkluderer flere restauranter/konsepter som i markedet ellers ikke når opp i hovedkonkurransen på grunn av begrenset utvalg. 

Filosofi og variasjon vil vektlegges.


FOLKETS favoritt

Her skal folket selv kåre sin favoritt etter at de nominerte restaurantene er blitt gjort kjent.

Årets NYkommer ( NY 2019)

Grunnlaget for årets nykommer er et vinkart som utmerker seg fra et nyåpnet sted fra forrige kåring. Juryen vektlegger konsept, design og utvalg.

Beste Vinmeny (NY 2019 )

Kåringen av den beste vinmenyen dannes på grunnlag av besøk og menybeskrivelse og vinpakke. Juryen tar hensyn til begrunnelse for valget, mengde servert og pris.  

beste champagne-/musserende vinkart

Her vil utvalg i antall, bredde og dybde samt pris og filosofi vekte tyngst.


beste vin på glass

Her vektlegges variasjon, kvalitet og prissetting.

Kvalitet på vinen ved tidspunkt for servering vil veie høyt - åpnede flasker som har stått for lenge vil trekke ned i poengbedømmingen. 

Det må minimum være 10 viner på glass for å bli vurdert.