En kåring av Norsk Vinkelnerforening og Kapital
 
NBV-splash.jpg
 
 

.01

om Norges beste vinkart

Norsk Vinkelnerforening og Kapital kårer hvert år  Norges Beste Vinkart.  Med et nøye gjennomarbeidet konsept med flere kategorier og et utarbeidet poengsystem blir vinlister over hele Norges land inspisert og bedømt av et anerkjent dommerpanel.

Vinnerene i 2018

  • Norges Beste Vinkart -  Park Hotel Vossevangen, Voss
  • Beste Lille Vinkart -  Tranen, Oslo
  • Folkets Favoritt -  Vintage Kitchen, Oslo
  • Byens Beste - Lyseby, Oslo
  • Beste Champagne/Musserende liste - Skigaarden, Hemsedal
  • Beste Vinkart – Vin på glass - Territoriet, Oslo

Norsk Vinkelnerforening og Kapital kårer det beste vinkartet i følgende kategorier: Norges Beste Vinkart (hovedkategori), Beste Lille Vinkart, Folkets Favoritt, Byens Beste, Beste Champagneliste, Beste Vinkart – Vin på glass.  Neste kåring  er under planlegging og vil skje 1.kvartal 2019

Kåringen vil bedømmes av en uavhengig jury bestående av personer med høy vinfaglig kompetanse. NVF styre velger juryen og består av Juryformann Rune Rake, Pontus Dahlstrøm fra Kolonialen Bislett, Monika Wessel og Tone Veseth fra Vinmonopolet. Innsendte bidrag blir inspisert gjennom uanmeldte besøk og vinkartene vil bli etterprøvd ved flere anledninger for å forsikre at kåringen får den troverdighet den behøver.  

Norges Beste Vinkart vil bli profilert gjennom Norsk Vinkelnerforening og Kapital sine kanaler.  Målet med kåringen er å synligjøre arbeidet som blir lagt ned i å sette sammen et spennede og variert vinkart til glede for lekmann og profesjonelle. 

 

Lyst å sende inn vinkart til neste år?

Påmeldingsfristen for 2019 Kåringen er satt til
20.januar 2019


Kontaktperson Svein Lindin Mobil 47874083 E-post: Svein.lindin@kapital.no

Bilder fra kåringen i 2018

 
 
 Vinkelner Francesco Marzola fra Park Hotell Vossevangen var overlykkelig over å ha vunnet prisen for det beste vinkartet i Norge

Vinkelner Francesco Marzola fra Park Hotell Vossevangen var overlykkelig over å ha vunnet prisen for det beste vinkartet i Norge

ToppHvitt 2018 Foto KapitalVin_DSC0329.jpg
 Beste Champagne kart i Norge finnes i Hemsedal

Beste Champagne kart i Norge finnes i Hemsedal

 Martin Paulsen fra Autenico skjenket vin til en av de 600 gjestene som var tilstede under ToppHvitt 2018

Martin Paulsen fra Autenico skjenket vin til en av de 600 gjestene som var tilstede under ToppHvitt 2018

 Folkets favoritt ble Vintage Kitchen i Lakkegaten 5 i Oslo

Folkets favoritt ble Vintage Kitchen i Lakkegaten 5 i Oslo

ToppHvitt 2018 Foto KapitalVinIMG_0210.JPG

BILDER FRA KÅRINGEN 2018

 

.02

Kategoriene

 
 

norges beste vinkart

Kåring av Norges Beste Vinkart - der utvalg, variasjon, kvalitet, og filosofi mellom vinliste og konsept harmonerer. For å få en etisk korrekt og gjesteorientert bedømming vil vinservice, utstyr, og prissetting være med som kriterier. Her kan også trekk i poeng forekomme.

Alle innmeldte serveringsteder med en total poengsum på mer enn 60 poeng vil bli publisert.


beste "lille" vinkart

En kategori forbeholdt vinkart med maks 250 viner. 

En kategori som bedømmes på lik linje med Norges beste vinkart, men som også inkluderer flere restauranter/konsepter som i markedet ellers ikke når opp i hovedkonkurransen på grunn av begrenset utvalg. 

Her vil filosofi og variasjon vektlegges.


FOLKETS favoritt

Her skal folket selv kåre sin favoritt etter at de nominerte restaurantene er blitt gjort kjent.

byens beste

Hvis det innlevert mer enn tre vinkart fra en by vil det være grunnlag for å vurdere å gi utmerkelsen ”Byens beste”. 

Dersom en Bergensk restaurant vinner Norges beste vinkart, så kan byen ikke få ”Byens beste” utmerkelse. Da vil den beste fra respektive vinliste i for eksempel Oslo, Stavanger og Trondheim bli utmerket med ”Byens beste”.

Kriteriet her er at vinkartet må ha en score på minimum 60 poeng.
 

beste champagne-/musserende vinkart

Her vil utvalg i antall, bredde og dybde samt pris og filosofi vekte tyngst.


beste vin på glass

Her vektlegges variasjon, kvalitet og prissetting.

Kvalitet på vinen ved tidspunkt for servering vil veie høyt - åpnede flasker som har stått for lenge vil trekke ned i poengbedømmingen. 

Det må minimum være 10 viner på glass for å bli vurdert.

 
 

.03

juryen

 

Innsendte bidrag vil bli bedømt av en uavhengig jury. Juryen i 2018 består av Juryformann Rune Rake, Pontus Dahlstrøm fra Kolonialen Bislett, Monika Wessel og Tone Veseth fra Vinmonopolet

Alle vinkart som blir kåret til vinner av en kategori vil få besøk opp til flere ganger etter de er nominert. Alle innmeldte vinkart vil det bli tatt stikkprøver på for at sikre på at de vinene man oppgitt å ha på vinkartet faktisk er  på serveringsstedet.  Innmeldte serveringssteder som bevisst har prøvd å ”jukse” med sitt utvalg vil automatisk bli utestenges fra å delta i tre år, samt miste sin utmerkelse.

 

 
 

.04

Påmelding Til 2019

NB: Påmeldingsfristen er 20. januar 2019 og innsending vil skje her fra 1. desember 2018
 


 
 
20140127_0216.JPG